Tarieven

Alle deelnemers aan de Historicidagen dienen de congreskosten te betalen. Tot 1 maart kon je reageren op de oproep tot bijdragen. Indien je voorstel wordt geselecteerd, krijg je in april een verzoek je volledig te registreren en de congreskosten te betalen.

Tarieven:

Stap 1: maak een account aan via deze link. Als je je al hebt gepre-registeerd, om bijvoorbeeld een voorstel in te dienen, heb je deze stap al doorlopen.

Stap 2: maak je registratie officieel en ga door naar betalen via deze link. Wanneer aan de betaling is voldaan, wordt de registratie officieel.

Let op! Heb je recht op korting (zie tarieven hierboven) moet je dat eerst bevestigen door een mail te sturen naar info@historicidagen.nl.

(Jong)KNHG-leden worden na ontvangst van een mail gecheckt in het KNHG-ledenbestand. Studenten dienen een kopie van hun studentenkaart op te sturen. Daarna ontvang je een mail dat de korting is doorgevoerd en staat het juiste bedrag bij ‘betaling’ vermeld.