Bijdragen

Iedereen die werkzaam is in het historisch vakgebied kan meedoen aan de Historicidagen 2019. Het programma biedt een breed scala aan lezingen, presentaties, workshops en controverses waaraan iedereen een bijdrage kon leveren door te reageren op de uitnodiging tot bijdragen.

Klik hier voor de officiële uitnodiging tot bijdragen. 

Controversen gaan over prangende actuele kwesties en discussies in de verschillende werkvelden van de historische professionals (wetenschap, onderwijs, musea, archieven, politiek en beleid). Ze zijn gericht op debat en zorgen voor een kruisbestuiving tussen die verschillende werkvelden, wat inhoud én deelnemers betreft.

Opzet

Een controverse wordt vormgegeven door één of meerdere stellingen waarover voor- en tegenstanders met elkaar in debat gaan en duurt maximaal 1,5 uur. Controversevoorstellen kunnen als individu of als groep worden aangeleverd, maar ook als organisatie (vereniging, tijdschrift, belangengroep).

De organisatie streeft – in het verlengde van het thema Inclusieve geschiedenis – nadrukkelijk ook naar diversiteit in de verschillende controverses. Diversiteit kan op vele manieren gedefinieerd worden. Dat betekent dat de organisatie aan de indieners vraagt om na te denken over de diversiteit die zij beogen en te verwoorden hoe dat vorm krijgt in hun voorstel. Tegelijkertijd maken we deze kwestie tot een controverse met de stelling: Inclusiviteit is politiek, net zoals elk ander historisch standpunt.

Sessies bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen of projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin.

Opzet

Een sessie duurt maximaal 1,5 uur en bestaat uit maximaal 5 sprekers, zodat er ruimte blijft voor interactie met het publiek. Sessievoorstellen kunnen verschillende vormen krijgen: een serie lezingen, een debat, maar ook projectpresentaties, interactieve workshops en andere formats – een begeleide wandeling, een netwerkactiviteit of anderszins – behoren tot de mogelijkheden.

Voorstellen tot bijdragen kunnen worden aangeleverd als groep, individu, maar ook als organisatie (vereniging, tijdschrift, belangengroep). De organisatie streeft – in het verlengde van het thema Inclusieve geschiedenis –nadrukkelijk ook naar diversiteit in de verschillende sessies. Diversiteit kan op vele manieren gedefinieerd worden. Dat betekent dat de organisatie aan de indieners vraagt om na te denken over de diversiteit die zij beogen en te verwoorden hoe dat vorm krijgt in hun voorstel.

Je kunt je voorstel tot 28 januari 2019 indienen bij de Programmacommissie via het administratiesysteem. Daar wordt gevraagd om: een keuze voor sessie of controverse, een titel, een beschrijving (max. 500 woorden) van het onderwerp, het doel en de presentatievorm, de relatie tot het thema, biografische informatie over de sprekers (max. 60 woorden per persoon) en contactgegevens. Het voorstel wordt tijdens de pre-registratie toegevoegd aan het administratiesysteem.

De programmacommissie bestaat uit Arie van Steensel (voorzitter), Leonieke VermeerJeremia PelgromKarwan Fatah-BlackSusan LegênePieter Slaman en Tom Scheepstra. Zij maken op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie uit de ingezonden voorstellen. De Programmacommissie kan voorstellen afwijzen of vragen om aanpassingen. Individuele sessievoorstellen worden in geval van selectie samen met andere individuele inzendingen geprogrammeerd. De Programmacommissie neemt uiterlijk 1 maart 2019 een beslissing over de ingediende voorstellen.

Elk geselecteerde deelnemer dient de congreskosten te betalen.